Uitgangspunten - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Uitgangspunten

Ons doel
De start van onze activiteiten was door de bekendmaking van het Integraal Accommodatie-plan (IAP) dat begin 2016 door de gemeente Ridderkerk met en onder andere door gebruikers van sportaccommodaties is opgesteld. De doelstelling is het optimaliseren van gemeentelijk vastgoed. Aandachtspunten zijn gericht op de bezetting, kwaliteit en duurzaamheid van de accommodaties. Zo is o.a. aan sportverenigingen gevraagd naar:

• voldoet de accommodatie
• volstaat de bereikbaarheid van de accommodatie
• en is er voldoende parkeergelegenheid
Bij Raadsbesluit van 14 april 2016 onder kenmerk 1052096 is dit plan aangenomen. De start is in 2016 door fase gewijsde uitvoering door o.a.:

• Verplaatsing Korfbal Combinatie Ridderkerk naar Reijerpark 2
• Ridderkerkse Lawn Tennis Club: toegangspad en voetbalvereniging Rijsoord: aanleg kunstgrasveld.
• En.., de uitbreiding van het softbalveld Ridderkerk Rowdies en aanleg parkeerplaatsen..!

Huidige infrastructuur Ridderkerk Rowdies
Een officieel speelveld dat niet aan minimale afmetingen voldoet, maar waarvoor dispensatie door de Honkbalbond werd gegeven. Een oefenveld dat meer en meer als wedstrijdveld wordt gebruikt, ook dit voldoet niet aan de minimale afmetingen.

Gewenste situatie
Oefenveld aanpassen naar minimale afmetingsnormen waarvoor dispensatie kan worden verkregen.

Probleem
Vergroting oefenveld richting Oosterparkweg, waardoor  o.a. parkeerplaatsen en groenstrook met volgroeide bomen komen te vervallen. Blijkt bij nadere beschouwing niet realiseerbaar vanwege de afmetingen daar men dan bijna in de achtertuinen van de woningen aan de Zalm terechtkomt. Dit was voor bewoners Zalm en bewoners van huizen in de nabijheid van het Oosterpark reden om in actie te komen. Lees verder

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud