Overbelasting door overschrijding van grenswaarden - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Overbelasting door overschrijding van grenswaarden

Stand van zaken
Overbelasting van woon- en leefomgeving door permanente overschrijding van grenswaarden. Deze situatie is verslechterd door het groenbeheer van het Oosterpark in 2013 door het vellen van bomen en struiken waar nauwelijks herbeplanting tegenover stond. Waardoor de ecologische groenbuffer, tussen A15 en de wijk Drievliet Oost, verder werd uitgedund en hiermee het geluid en fijnstof nog meer ruimte kregen om tot in de wijk door te dringen.
 
Ridderkerk is door de ligging langs A15 en A16 overmatig belast door geluid, fijnstof en NOx. De huidige geluidsnorm van 63dB (uiterste grenswaarde) wordt al overschreden, (voorkeursgrenswaarde ligt op 48dB).
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud