Algemeen - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Algemeen

Argumentatie
Overbelasting van woon- en leefomgeving door permanente overschrijding van grenswaarden. Deze situatie is verslechterd door het groenbeheer van het Oosterpark in 2013 door het vellen van bomen en struiken waar nauwelijks herbeplanting tegenover stond. Waardoor de ecologische groenbuffer, tussen A15 en de wijk Drievliet Oost, verder werd uitgedund en hiermee het geluid en fijnstof nog meer ruimte kregen om tot in de wijk door te dringen.
De argumenten op een rij:
 •  Luchtverontreiniging A15:
  • Fijnstof (ultrafijnstof is nog gevaarlijker)
  • Zeker nadat de herfstbladeren zijn gevallen verergerd de fijnstofbelasting bovenmatig
 • Geluidshinder:
  • Verkeersaanbod A15, gemiddeld passeren zo'n 134.000 voertuigen per dag
  • Ook hier geldt nadat de herfstbladeren zijn gevallen de geluidsoverlast excessief toeneemt
 • Lichtdruk:
  • Sportverlichting tennis
 • Visuele vervuiling:
  • 10 m hoog honkbal-vanghek
 • Parkeerdruk:
  • Sportpark activiteiten
Al deze emissies gaan ten koste van het welzijn en gezondheid van de bewoners van huizen in de nabijheid van het Oosterpark.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud