Participatie - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Participatie

Argumentatie
Wij leven in een participatiesamenleving, dit betekent dat de overheid uitgaat van de eigen kracht om een zelfstandig leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen. Waar ook onder andere toebehoort de plicht om voor jezelf en je omgeving op te komen. De vraag is echter, wat is de rol van de overheid, de markt en de burger. Hoe geef je aan gemotiveerde burger(s), de participatie vorm? Wij nemen echter onze verantwoordelijkheid en willen meedenken en participeren om de problemen het hoofd te bieden ten bate van een maatschappelijke, allesomvattende en evenwichtige besluitvorming.

Wij willen constructief meedenken
In onze visie zijn er meerdere mogelijkheden om de problematiek inzake de herinrichting van de Ridderkerk Rowdies in het Oosterpark te realiseren. Los van de ontwikkelingen bij de Ridderkerk Rowdies is er tegelijkertijd een direct verband met de lucht- en geluidskwaliteit die dient te worden verbeterd. Nu heeft de gehele wijk Drieviet en Het Zand te leiden onder deze extreem overmatige milieudruk. Wellicht een zinvolle gedachte om onze krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken?
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud