Participatie - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Participatie

Argumentatie
Wij leven in een participatiesamenleving, dit betekent dat de overheid uitgaat van de eigen kracht om een zelfstandig leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen. Waar ook onder andere toebehoort de plicht om voor jezelf en je omgeving op te komen. De vraag is echter, wat is de rol van de overheid, de markt en de burger. Hoe geef je aan gemotiveerde burger(s), de participatie vorm? Wij nemen echter onze verantwoordelijkheid en willen meedenken en participeren om de problemen het hoofd te bieden ten bate van een maatschappelijke, allesomvattende en evenwichtige besluitvorming.

Wij willen constructief meedenken
In onze visie zijn er meerdere mogelijkheden om de problematiek inzake een verplaatsing van het softbalveld in het Oosterpark te realiseren. Los van de ontwikkelingen bij de Rowdies is er tegelijkertijd een direct verband met de lucht- en geluidskwaliteit die dient te worden verbeterd. Nu heeft de gehele wijk Drieviet en Het Zand te leiden onder deze extreem overmatige milieudruk. Wellicht een zinvolle gedachte om onze krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken?
Ook zien wij alternatieven voor de extreme bomenkap veroorzaakt door de Essentaksterfte waar Staatsbosbeheer in opdracht van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde de werkzaamheden gaat uitvoeren. In de historie op deze website kunt u alle punten lezen.

Inmiddels kunnen we concluderen dat de prioriteit omtrent de verplaatsing van het Ridderkerk Rowdies Softbalveld een lagere prioriteit heeft. Echter indien de gemeente alsnog besluit om deze werkzaam- heden uit te voeren er nogmaals 1700 m2 bomen en struiken zullen verdwijnen.
Wijkbewoners geïnformeerd
Over het initiatief de leefomgeving te willen behoeden voor verdere milieuerosie, door kaalslag van bestaande natuurlijke barrières die nu nog enigszins geluid en fijnstof afvangen. En te willen participeren bij het zoeken naar blijvende en duurzame oplossingen is onze wens. Helaas tot onze spijt dienen wij u te moeten mededelen dat vanuit de lokale overheid tot op heden wij nauwelijks een handreiking hebben mogen ontvangen.
Collectief geheugen
Tijdens de informatieronde bij bewoners in de nabijheid van het Oosterpark en de parkschouw van 24 oktober 2017 georganiseerd door Staatsbosbeheer blijkt dat bewoners, die al langere tijd in de wijk wonen, een soort van verontwaardigde en verdrongen gemeenschappelijke herinnering met zich mee dragen over de destijds beloofde aan te leggen aarden geluidswal. De jongere bewoners echter ervaren de overmatige geluidsproductie van de A15 als de meest hinderlijke bron van ergernis. De bewoners hebben wij desgevraagd beloofd allen op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen.

Wilt u ons helpen door uw ideeen interactief met ons te delen? Stuur ons dan een bericht via de contactpagina!
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud