Ons doel - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Ons doel

Ons doel
Gezamenlijk te bouwen om de kwaliteit leefomstandigheden binnen de wijk te behouden en indien nodig te strijden voor verbeteringen. Je kunt niet blijven wachten, soms moet je gewoon beginnen voordat het te laat is.

Wij zijn openhartig en realistisch
Een essentiële voorwaarde van integriteit zijn de feiten, aandachtspunten en motieven om deze zuiver en helder te verspreiden. Dit wettigt dat wij navolgende personen en instanties eenduidig zullen informeren om ons te verantwoorden:
 • Indieners van petitie en bezwaarschrift
 • Bewoners kwetsbare zone en frontlinie:
  Tarbot, Zalm, Pelikaan, Rietvink, Meerkoet, Roerdomp, Kloosplantsoen en Klooslaan
 • Deelnemers wijkoverleg Drievliet Het Zand
 • Werkgroep Buurt en Wonen
 • Wijkideeteam
 • Politieke fracties Ridderkerk
 • Burgemeester en Wethouders Ridderkerk
 • Werkgroep Lucht en Geluid Wijk West
 • Stichting Buurtbelang Drievliet
 • Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud