Resultaten - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Resultaten

Stand van zaken
Hoe kunnen we bereiken wat wij graag willen, namelijk een adequate oplossing tegen geluidsoverlast en vermindering van fijnstof in Ridderkerk? Stap voor stap willen wij via een menselijke motivatie proberen ons doel te bereiken. Wij.., allemaal woonachtig in de gevaren zone van het Oosterpark willen omgaan met factoren die iedereen motiveert hoe we gemeenschappelijk tot een hoger prestatieniveau kunnen komen. Met een gemeenschappelijk aanpak kunnen wij komen tot acceptatie van een echte participatie in onze gemeente. Wij vragen ook u om steun om dat doel te bereiken.  Neem daarom contact op en steun ons daadwerkelijk info@3vobiotoop.nl.
Wat is er bereikt
Tot op heden is bekend dat de gewenste uitbreidingen van de Ridderkerk Rowdies is uitgesteld. 3VO.Biotoop wacht op een uitnodiging van de gemeente voor het afstemmen van ideeën bij het opstellen van het nieuwe plan. De inzet van 3VO.Biotoop is dat het huidige Essenlaantje en het huidige fietspad volledig kunnen worden behouden, zonder dat dit ten koste gaat van wat noodzakelijk is voor de nieuwe sportvelden voor de Rowdies, en ook dat het ruimtebeslag van de uitbreiding aanmerkelijk kleiner is dan het oorspronkelijke plan.
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud