Resultaten - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Resultaten

Stand van zaken
Hoe kunnen we bereiken wat wij graag willen, namelijk een adequate oplossing tegen geluidsoverlast en vermindering van fijnstof in Ridderkerk? Stap voor stap willen wij via een menselijke motivatie proberen ons doel te bereiken. Wij.., allemaal woonachtig in de gevaren zone van het Oosterpark willen omgaan met factoren die iedereen motiveert hoe we gemeenschappelijk tot een hoger prestatieniveau kunnen komen. Met een gemeenschappelijk aanpak kunnen wij komen tot acceptatie van een echte participatie in onze gemeente. Wij vragen ook u om steun om dat doel te bereiken.  Neem daarom contact op en steun ons daadwerkelijk info@3vobiotoop.nl.
Wat is er bereikt
Tot op heden is alleen bekend dat de gewenste uitbreiding van het softbalveld van Ridderkerk Rowdies is uitgesteld. Tegen de verleende omgevingsvergunning R170306828 is bezwaar gemaakt en wachten wij op het gemeentelijke besluit.
Motieven tegen het kappen van bomen ongegrond

Beslissing op het bezwaar van de verleende omgevingsvergunning R170306828. Voor wat betreft het kappen van bomen in het Oosterpark te Ridderkerk hebben de 50 bezwaarmakers op 30 maart 2018 ervan kennis genomen, dat de Commissie bezwaarschriften de motieven ongegrond heeft verklaard.

De bezwaren van de bezwaarmakers zijn volgens de Commissie voor de bezwaarschriften ongegrond, mits aan de kapvergunning een termijn voor herplant wordt verbonden. Klikt u op deze link dan kunt u bij Historie vervolg paragraaf Uitspraak alle details van deze beslissing kennis nemen.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud