Barriére - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Barriére

Stand van zaken
Met het uitvoeren van het Ridderkerk Rowdies Softbalveld ontstaan er nog meer problemen met betrekking geluidsoverlast en luchtverontreiniging. De geluidoverlast o.a. veroorzaakt door het autoverkeer stijgt structureel, onder meer veroorzaakt door de groeiende vrachtvolumes. Dit komt vooral door de aantrekkende economie. En zorgt met name in de Randstad voor lange files. Verbreding van de A15 (Papendrecht/Hardinxveld-Giessendam), start medio 2018, waardoor een nog hogere verkeers-intensiteit ontstaat.

Er is terecht aandacht voor “gat van West”, zie de visie van het College in de brochure “Halverwege”, bladzijde 6. Voor het verlengen van de aanwezige wal in oostelijke richting echter niet? Terwijl dit wel verwoord is in het bestemmingsplan Oosterpark - Gorzen.
 

Klik hier voor het inzage van het bestemmingsplan. Kijk eens naar Artikel 4 op bladzijde 9 van dit bestemmingsplan.

Augustus 2017 Essentaksterfte treft Oosterpark
Naast de gewenste uitbreiding van het softbalveld Ridderkerk Rowdies ontstond er medio augustus van 2017 een tweede probleem namelijk de Essentaksterfte. Het Oosterpark wordt vol getroffen door deze ziekte, namelijk 20% van alle bomen en struiken zijn Essen. Het is noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen. Bovendien wordt bekend dat er ook achterstallig onderhoud is, wat ook dient te worden uitgevoerd. De exploitant van het park het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde geeft Staatsbosbeheer opdracht om deze werkzaamheden uit te voeren.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud