Onderzoek - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Onderzoek

Ons doel
Het verkeersaanbod op de A15 en A16 is sedert 2001 bijna verdubbeld. We beseffen het haast niet maar dagelijks razen er meer dan 134.000 auto’s per dag over de beide Rijkswegen. Het CBS geeft aan dat dat aantal jaarlijks percentueel nog zal toenemen. Voor Drievliet Oost betekent dat nog meer overlast.
Een geluidsmeting, op vrijdagmorgen 18 november 2016 om 11:15 uur gemaakt op ca. 1 meter boven het maaiveld op locatie Oosterparkweg, gaf een onaanvaardbare geluidswaarde variërend van 67 tot 83 decibel te zien.
In 2001 heeft de gemeente de uitvoering van de geplande aanleg van een aarden geluidswal langs de A15, om op die manier de geluidsoverlast te beperken, vanwege te hoge uitvoeringskosten voorlopig uitgesteld. Dat is inmiddels meer dan 15 jaar geleden. In de tussentijd had de gemeente daar toch wel een financiële reserve voor kunnen aanleggen om alsnog maatregelen te nemen?
Kortom: Naar de mening van team 3VO.Biotoop wordt met de beoogde uitvoering van het Integraal Accommodatie-plan 2016 een onaanvaardbare aanslag gepleegd op de gezondheid van de bewoners van Drievliet Oost.

Hier ligt een belangrijke taak voor het bestuur van de gemeente Ridderkerk.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud