Probleem - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Probleem

Ons doel
Oorzaak en gevolg woon- en leefomgeving
Bezwaren zijn kenbaar gemaakt bij B&W door middel van een petitie:
       
• verdwijnen bomen uit groenstrook, die nu de sportverlichting van tennisvelden
  temperen
• bomen leveren bijdrage aan het tegengaan geluidshinder van A15 alsook het
 afvangen van fijnstof voor de wijk
• parkeerplaatsen weghalen geeft meer parkeerdruk in de wijk, zie evenementen
• het uitzicht vervuild door het 10 m hoog vanghek

Verkenningsfase
Na gesprekken met betrokken ambtenaren, alsook een aantal fracties uit de Gemeenteraad bleek dat de gekozen oplossing qua financiën (budget 50.000 EURO) alsmede  ook benodigde ruimte niet realistisch was. Er start een nieuw onderzoek om te komen met een andere oplossing.
Een van de oplossingen is gebruik te maken van het “grasveld”, het evenemententerrein, om daar een nieuw honkbalveld in te passen.
Zie het PDF document 'Raadsinformatie 2 september 2016'
Effect op Oosterpark
Het Oosterpark wordt geëxploiteerd door Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Het evenemententerrein wordt gebruikt voor o.a. Circus, Jeugdwielertour 3x2 en als Trauma-Heliport bij calamiteiten.

Het park heeft een "ecologische en recreatieve" bestemming. Voor andere bestemming is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Huidige grasveld is ook te klein. Voor het inpassen is het kappen van 1700 m2 volgroeide bomen nodig! Klik hier voor het uitbreidingsplan 2. Notabene precies op de plek die toch al het magerst beplant is. Indien honkbalveld aan de wegzijde duurzaam beschut wordt, tegen visuele vervuiling, is het nodig nog meer bomen te kappen.
Onrustbarend
De bewoners in de directe omgeving zijn “not amused” en zullen zich tegen deze plannen verzetten mede met het oog op de noodzaak van instandhouding en uitbouwen van de ecologische groenbuffer. Feitelijk moeten de Rowdies zelfs met dit veld nog gebruikmaken van dispensatie van de Honkbalbond. 

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud