Oosterpark kapwerkzaamheden laat diepe sporen na - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Oosterpark kapwerkzaamheden laat diepe sporen na

Stand van zaken > Stand van zaken
3VO.Biotop kreeg destijds veel reacties op haar verzet tegen het kappen van bomen in het Oosterpark te Ridderkerk. Nu augustus 2018 wordt de kap met ‘groot’ materieel uitgevoerd, niet altijd zachtzinnig en even netjes, en het laat soms diepe sporen na. Toch wist de politiek vorig jaar al dat de bomenkap er aan zat te komen. Echter vanuit de politiek was er, op een enkele wethouder na, nauwelijks belangstelling voor het bijwonen van de parkschouw die door Staatbosbeheer was georganiseerd.
Op 7 augustus jl., hebben Pascal van Slaa en Jeroen van Neuren van Partij 18Plus en Jan Rijsdijk van 3VO.Biotoop gezamenlijk een wandeling door het Oosterpark gemaakt. De door de aanwonende van het Oosterpark gemelde geluidsoverlast is ook volgens de vertegenwoordigers van Partij 18Plus zeer goed waar te nemen. Ook het ontbreken van maatregelen tegen fijn­stof overlast o.a. door gebrek aan voldoende begroeiing is volgens hun een feit.

De conclusie is dat Partij 18Plus vertegenwoordigers snel duidelijk is geworden dat de wensen van de aan­wonen­de van het Oosterpark, (meer afscherming van de snelweg en voldoende vegetatie) terecht zijn. Partij 18Plus heeft benadrukt dat dit ook is terug te vinden  in het partij programma van Partij 18Plus. Ook in het coalitieakkoord is dit thema aan de orde geweest.
  
Vooruitlopend op wat aan het einde van het jaar in het collegeprogramma aan maatregelen staan en zullen worden uitgevoerd, is de afspraak gemaakt dat Partij 18Plus en 3VO.Biotoop aan het einde van 2018 opnieuw de status omtrent de thema’s geluids- en fijnstofoverlast zullen evalueren.
Links ziet u de foto's van de kapwerkzaamheden na één week in de percelen 17, 80 en 81. Voor een detailoverzicht klikt u hier

De video Dag Oosterpark vindt u hier
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud