Ontvangen - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Ontvangen

Argumentatie
Veel Ridderkerkers ontvangen informatie bij een noodsituatie. Zij hebben NL-Alert ingesteld op hun telefoon. Dat is slim, want via NL-Alert kan de overheid je gericht alarmeren en informeren bij noodsituaties, zoals bij explosiegevaar of een terroristische aanslag. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Maar geen enkele Ridderkerk ontvangt informatie over risico's van fijnstof gevaar. NL-Alert zendt namelijk geen fijnstof controlebericht uit in heel Nederland en ook niet in Ridderkerk. Fijnstof proef en zie je niet maar het heeft wel hele grote gevolgen voor uw gezondheid. Geluidsoverlast en fijnstofgevaar zijn de nieuwe killers van onze samenleving. Heel veel gemeentes zijn zich inmiddels daarvan al bewust en nemen maatregelen. Helaas loopt Ridderkerk achterop. Zo ook wat er in ons Oosterpark gebeurd. 
Sinds augustus 2017 is ook Ridderkerk getroffen door de Essentaksterfte. Staatsbosbeheer voert in de tweede helft van 2018 in opdracht van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) werkzaamheden uit in het Oosterpark te Ridderkerk. Naast de aanpak van de essentaksterfte, heeft het recreatieschap ook ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om gelijktijdig en daar waar nodig, ook te werken aan verjonging van de bossen.
Op de plattegrond ziet u de werkzaamheden die Staats- bosbeheer voornemens is te gaan uitvoeren. Veel bewo- ners in de nabijheid van het Oosterpark hebben tegen deze plannen bezwaar ge- maakt. Ze zijn te summier en niet volledig.  
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud