Mag het wat stiller - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Mag het wat stiller

Argumentatie > Verspreid
Lawaai is een groot gezondheids­probleem. Het is de op een na grootste bedreiging voor de volksgezondheid, na lucht­vervui­l­ing. Mensen worden ziek van herrie, krijgen hartklachten, stress en kunnen er zelfs aan overlijden. Zonder maatregelen zal geluid in Nederland het grootste milieu­probleem van deze tijd worden. Maar er lijken ook oplossingen in zicht. Stil asfalt, geluiddempende gevelisolatie, het aanwijzen van stilteplekken. Is dit genoeg om de alsmaar toenemende geluidsoverlast aan te pakken? Kunnen we de stilte terugvinden?
In de uitzending van het programma Brandpunt met de titel “Mag het wat stiller”? Deze werd uitgezonden op donderdag 15 november 2018. Zie de video

De heer Kees Vingerling, 3VO.Biotoop teamlid, heeft recentelijk een geluidsmeting in de nabijheid van het Oosterpark gehouden, de resultaten van deze meting kunt u hier vinden.
 
ONZE GEZONDHEID STAAT OP HET SPEL
 
Geluidsoverlast is van invloed op uw gezondheid. Recent heeft de Wereldgezondheids­organisatie (WHO) in een rapport gewaarschuwd voor een overdaad aan omgevingsgeluid. Volgens de WHO kan dit leiden tot onder meer chronische stress en hart- en vaatziekten. De WHO beschouwt geluidsniveaus boven 53 dB als 'overdaad aan omgevingsgeluid'. Geluidsmetingen die wij in de afgelopen maanden hebben uitgevoerd, tonen aan dat deze grenswaarde aan de rand van het Oosterpark regelmatig wordt overschreden. Ook is aangetoond dat de geluidsdruk in het afgelopen half jaar aanzienlijk is toegenomen, mede als gevolg van de uitvoerige bomenkap in het Oosterpark. We hebben maar liefst 4,2 decibel (dB) meer geluidsdruk gemeten dan voor de kaalslag in het Oosterpark. Het absolute niveau is toegenomen tot 57 dB.

Gemiddeld groen bos (bladdragende bomen)                                        52,80 dB(A)
Gemiddelde na de kapwerkzaamheden (bladdragende bomen)          57,00 dB(A)
Verschil voor en na de kampwerkzaamheden (bladdragende bomen)  4,20 dB(A)
De aanbevelingen van de WHO kunnen hier (in het engels) worden gelezen.
Ook ultrafijnstof heeft een slechte invloed op onze gezondheid en ook daarvan hebben we met de A15 en A16 in de buurt veel last.

Conclusie:
De recente metingen tonen aan dat het treffen van geluid reducerende maatregelen op of langs de A15 noodzakelijk is om onze gezondheid te beschermen. In het licht van de verdere toename van de verkeersintensiteit op de A15 is deze kwestie ook nog eens zeer urgent! Ook andere nieuws kanalen zoals RTL besteden aandacht aan geluidsoverlast, bekend is het bericht “Staat jouw huis in de herrie”?
 
Het tussentijdse rapport Geluidmetingen Oosterpark treft u hier aan   
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud