Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Bestemmingsplan Oosterpark
Binnen de termijn heeft de gemeente 32 zienswijzen ontvangen. Veel zienswijzen hebben betrekking op de aanpak van het park en op de verplaatsingen van de Ridderkerk Rowdies.

In de gemeenteraad is over deze specifieke onderwerpen al besluitvorming geweest. Besluitvorming herhuisvesting Ridderkerk Rowdies en Geluidsmaatregelen Oosterpark. Zo heeft de gemeenteraad op 14 december 2020 gesproken over de uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark alsmede de geluidsmaatregelen Oosterpark Ridderkerk.

Op 14 oktober 2021 beslist de gemeenteraad of deze het ontwerpbestemmingsplan Oosterpark vaststelt. Donderdag 7 oktober jl. heeft 3VO.Biotoop tijdens de commissieverga-dering Samen Wonen gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Lees hier de tekst.
Het concept raadsbesluit “Vaststelling bestemmingsplan Oosterpark” zoals door de gemeenteraad op 6 juli 2021 is besloten. Wat de aanpak van het Oosterpark mogelijk maakt.
Wat zijn de aanpassingen?
Voor de volgende vijf functies is aanpassing van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.
·   Uitbreiding van de velden van Honk- en Softbalvereniging Ridderkerk Rowdies;
·   Uitbreidingsmogelijkheden van de Pannenkoekboerderij;
·   Extra bebouwing voor de Kinderboerderij;
·   Parkeren, evenveel plaatsen maar deels op andere plekken;
·   Sanitaire voorzieningen strandje.
Lees hier het volledige Raadsvoorstel bestemmingsplan Oosterpark
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud