Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
De spade in het Oosterpark wordt gezet…,
maar het eindresultaat laat nog wel 15 jaar op zich wachten

Het Ridderkerkse college van B&W heeft voorgesteld om het Oosterpark aan te gaan passen. Het is een vervolg op een aantal andere ingrepen in het park, zoals de aanleg van een geluidsscherm en de nogal omvangrijke consequentie van de wens van de Ridderkerk Rowdies om een groter softbalveld te verkrijgen. Want inmiddels is besloten ook het honkbalveld te vergroten en een nieuw clubhuis te bouwen.
Aanwonenden van het Oosterpark hebben al jarenlang de wens tot het uitvoeren van maat­regelen tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Maatregelen die al in het jaar 2000 waren beloofd, hebben 20 jaar op zich laten wachten.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad eind 2020 besloten, mede door een uitvoerige lobby van 3VO.Biotoop, tot het plaatsen van een geluidscherm langs de A15. In de maand maart 2021 zal het college van B&W zich buigen over het voorstel om de velden van de Ridderkerk Rowdies te verplaatsen. Aansluitend zal de gemeente zich gaan concentreren op een grondige herinrichting van het Oosterpark. In de tweede helft van 2021 wordt ook hierover een besluit verwacht.
Lees hier verder en mogelijk is het een idee om u alvast te informeren over de nieuwe plannen op de gemeente-website via de volgende link www.ridderkerk.nl/herinrichting-oosterpark
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond.

Door de corona maatregelen zijn de
wijkoverleggen nu alleen digitaal te volgen.

Van 19:30 tot 22:00 uur
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in
De Combinatie.
-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
​Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud