Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Over participatie gesproken?
“Doodgeparticipeerd” kun je wel zeggen, terwijl de mening van u en ons als bewoners, die 24x7x365 dagen per jaar woonachtig zijn in de kwetsbare zone langs het Oosterpark, wordt genegeerd. Wij hebben besloten er geen genoegen mee te nemen en in verzet te komen tegen het voorstel voor de herin­richting van het Oosterpark dat door het College aan de Gemeenteraad is voorgelegd. Het collegevoorstel gaat immers voorbij aan de wens van de 1.200 deelnemers aan de gemeentelijke enquête. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen.

Nu is het moment dat wij u inhoudelijk informeren over de stellingname van 3VO.Biotoop om een aantal zeer redelijke wensen tot het uiterste te verdedigen.
Hiermee gaan wij in op volgende onderwerpen, te weten:
·      Waarom meer water?
·      Waarom een rietput?
·      Waarom een geamputeerd Essenlaantje?
·      Wat betekent dit voor onze gezondheid?
·      Wat doet het lokaal bestuur?
·      Wat kan de lokale politieke oppositie hierin nog betekenen?  
·      Wat kunnen wij en u nog doen!
Op dinsdag 6 juli behandelt de Gemeenteraad het voorstel van het College van B&W. We zijn benieuwd of de Raad erin zal slagen nog wijzigingen in het plan door te voeren. We weten inmiddels dat er partijen zijn in de Gemeenteraad die ook niet happy zijn met het voorstel, maar of dit zal leiden tot aanpassing van het plan is onzeker.
 
Na de Raadsvergadering maken we de balans op om te bepalen of we tevreden zijn met de doorgevoerde wijzigingen. Indien er onvoldoende tegemoet wordt gekomen aan onze bezwaren, zullen wij een beroep op u doen om bezwaar aan te tekenen tegen het Bestemmingsplan Oosterpark dat voor de wijzigingen vernieuwd moet worden, klik hier voor het Oosterpark ontwerpbestemmingsplan.
  
Dit betekent voor ons allemaal:
·   Kom massaal in beweging!
·   Zet uw zienswijze op papier!
·   Zend uw zienswijze / bezwaar tegen het nieuwe Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark uiterlijk op 15 juli a.s. naar de Gemeente
   Ridderkerk!
·    …………………….?
Kortom het uur van de waarheid is wat ons betreft aangebroken. Wilt ook u bezwaar maken?
 
Bereid u vast voor, maar wacht even op de uitkomst van de Raadsvergadering.
In het voorbeeld “Ik maak bezwaar” leest u over de aanpak, of neem contact op en wij zullen u helpen.
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond.

Door de corona maatregelen zijn de
wijkoverleggen nu alleen digitaal te volgen.

Van 19:30 tot 22:00 uur
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in
De Combinatie.
-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
​Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud