Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een bewonersorganisatie voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Herinrichting Oosterpark getoetst aan het college
programma akkoord 2018 - 2022
  
Een groep bewoners heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit om de sportaccommodatie in het Oosterpark uit te breiden ten koste van het recreatieve gebruik van het park. De Raad van State oordeelt alleen over de rechtmatigheid van de gemeentelijke beslissingen, niet over het beleid. Dat oordeel is o.a. aan de kiezer. 3VO.Biotoop heeft de herinrichting van het Oosterpark gelegd langs de meetlat van het collegeprogramma (18-plus, SGP, EVR, CDA, CU) uit 2018. Welke voornemens uit het programma zijn toegepast en/of uitgevoerd bij het Oosterpark ?
Op basis hiervan  kan de kiezer de balans opmaken over de resultaten en de werkwijze van dit college. Lees verder

Kijk ook eens naar de historie

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud