Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Wethouder door raad onder tijdsdruk gezet
Verslag van de raadsvergadering van 17 oktober 2019

Voor de zomer van 2020 moet de Ridderkerkse wethouder Marten Japenga een uitgewerkt voorstel presenteren aan de gemeenteraad over een geluidwering langs de A15 bij Ridderkerk. Het beknopte verslag van de raadsvergadering leest u hier
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond:
  • 28 jauari 2020
  • 7 april 2020
  • 16 juni 2020
  • 22 september 2020
  • 8 december 2020
Van 19:30 tot 22:00 uur in  't Ronde Sant
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

  Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in
De Combinatie.

-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
Er zijn geen problemen voor maatregelen tegen geluidoverlast en luchtverontreiniging
  
Onder het motto er zijn geen problemen, er zijn oplossingen en die moet je alleen even weten te vinden, irriteert 3VO.Biotoop zich aan de laksheid van handelen voor maatregelen tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging die bewoners in Ridderkerk Drievliet ondervinden.
 
Tijdens de commissie bijeenkomst “Samen Wonen” van 3 oktober jl. sprak 3VO.Biotoop de raadscommissie in de gemeenteraad toe. De plannen zijn boterzacht, niet concreet en de aanpak gaat veel te traag vindt 3VO.Biotoop. De situatie op dit moment leest u hier.
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud