Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk.
RWS is vooralsnog niet bereid om mee te werken om de geluidsoverlast van de A15 nabij het Oosterpark Ridderkerk terug te dringen.
Lees hier de argumenten van RWS
Spanning voor het definitieve besluit maatregelen geluidsoverlast
Oosterpark Ridderkerk wordt opgebouwd.
De komende maanden wordt, na jarenlang wachten, de spanning opgebouwd en kunnen de bewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk van de politiek eindelijk vernemen welke maatregelen er worden genomen om de geluidsoverlast van de A15/A16 terug te dringen. De eerste commissievergadering is 22 september a.s., gevolgd door de reguliere commissievergadering “Samen wonen” van 20 november a.s. En tot slot de raadsvergadering van 10 december 2020.  Wilt u voorafgaande aan de commissievergadering van 22 september a.s. de discussienota lezen klik dan hier (Discussienota en definitieve rapport geluidshinder Oosterpark Ridderkerk).
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond:
Vanwege de corona maatregelen zijn alle geplande bijeenkomsten afgelast.
Van 19:30 tot 22:00 uur in  't Ronde Sant
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

  Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in
De Combinatie.

-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud