Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Achterkamertjespolitiek van de coalitie (18Plus, SGP, EVR, CDA, CU) Burger volledig genegeerd.
 
Op 14 oktober vond in het Gemeentehuis de Raadsvergadering plaats, waarbij een besluit genomen moest worden over het Bestemmingsplan Oosterpark. Aanpassing van het Bestemmingsplan was nodig, omdat de Honkbal- en Softbalvereniging de Rowdies een nieuw honkbalveld wil en voorts omdat de Kinderboerderij en de Pannekoe willen uitbreiden.
Daarnaast bestaat de wens om sanitaire voorzieningen in het park mogelijk te maken. Ook voor het geluidsscherm in het Oosterpark (langs de A15), waarover al eerder een besluit is genomen (en waarvoor veel steun onder de burgers bestaat), moet via het Bestemmingsplan goedkeuring worden verkregen i.v.m. de geplande hoogte van het scherm. Overigens is dat alleen het geval als het scherm in het Oosterpark komt en dat is nog niet zeker. Er wordt immers nog ondergezocht of het scherm op grond van Rijkswaterstaat geplaatst kan worden, waarbij het dan ook gebruikt kan worden voor energieopwekking middels zonnepanelen (gebruikmakend van het programma OER van de Rijksoverheid). Lees verder
Kijk ook eens op de Historie
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud