Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een burgerinitiatief voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Heisa over herinrichting Oosterpark Ridderkerk

3VO Biotoop heeft veel tijd en energie gestoken in het ophalen en samenvatten van de wensen van de bewoners. De gemeente Ridderkerk heeft zelf ook een enquête uitgezet. Uit beide trajecten, zowel uit onze inventarisatie als uit de enquête van de gemeente, blijkt de nadrukkelijke wens voor een bosrijk park voor recreatieve doeleinden. Concreet betekent dit een ongedeeld park, met veel bomen (als buffer tussen de rijksweg, voor de opname van fijnstof en CO2 uitstoot) met minder waterpartijen, geschikt voor zowel recreanten als (recreatieve) sporters. Dit uiteraard met plaats voor de kinderboerderij, midgetgolf en andere kleinschalige recreatieve en sportieve voorzieningen.

Nu zou je verwachten dat de gemeente als dienstverlener aan de bewoners (en ook betaald door deze bewoners) hier goed naar zou luisteren. Gedurende het overleg met de werkgroep kregen wij ook die indruk. Uiteindelijk blijkt echter niets minder waar. Het op 16 april ontvangen plan betreft nog steeds een door middel van ijzeren hekken (i.v.m. het uitgebreide sportpark van de Rowdies) in twee delen gesplitst park, waarbij zelfs een grote oppervlakte bomen gekapt moeten worden. Op andere delen moet grond worden weggegraven om de door de bewoners zo verfoeide uitbreiding van waterpartijen/rietputten te realiseren.

Lees verder

Rietput
Samen Bouwen aan de Wijk
Je kunt niet altijd wachten op het perfecte moment. Soms moet je gewoon lef hebben om de spong te wagen.
-----------------------------------------------
Wijkoverleg Drievliet - Het Zand
Op dinsdagavond.

Door de corona maatregelen zijn de
wijkoverleggen nu alleen digitaal te volgen.

Van 19:30 tot 22:00 uur
-----------------------------------------------
Wijkspreekuur Drievliet - Het Zand
Op dinsdagmiddag:

Van 15:30 tot 16:30 uur in 't Ronde Sant
De wijkspreekuren worden ook aangekondigd in
De Combinatie.
-----------------------------------------------
De wijkoverleggen en spreekuren worden afwisselend gehouden in:

  • het Wijkcentrum de Fuik
     Voorn 10
     2986JA Ridderkerk
     Telefoon 0180 - 499844

  • Verpleeghuis Het Ronde Sant
 Hugo de Groothof 1
 2984 GK Ridderkerk
 Telefoon 088 - 8231014
-----------------------------------------------
Wijkschouw:
Samen nemen we de wijk onder de loep!

*) = U kunt zich aanmelden bij de Wijkregie via het secretariaat
​Wijkbewoners lopen o.a. mee met het Buurtpreventie- en Leefbaarheidsteam door de wijk om verbeterpunten aan te dragen.
-----------------------------------------------
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud