Home - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud
Home
Wij team 3VO.Biotoop zijn een bewonersorganisatie voor wijkbewoners nabij het Oosterpark te Ridderkerk. Wij zijn transparant en toegankelijk door inzicht te verstrekken waar we mee bezig zijn. Hierin staat de milieuomgeving centraal. Dilemma’s en keuzes waar wij mee te maken krijgen, alsmede de gevolgen daarvan willen wij delen en bespreekbaar maken. We geloven in de kracht van samenwerking en vertrouwen op interactie met de samenleving, de wils- en daadkracht van de lokale politiek alsook die van het college van B&W. Ons doel is dat de Gemeente Ridderkerk de noodzakelijke maatregelen neemt tegen geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
Pleitnota
Omwonenden van het Oosterpark weten inmiddels dat enkele bewoners nabij het Oosterpark zich met een beroepschrift, hebben gewend tot de Raad van State. Voorafgaande aan de behandeling van dit beroepsschrift is er eveneens toenadering gezocht tot de voorzieningen­rechter. Dit met het doel om de werkzaamheden die de Gemeente voornemens is om in het Oosterpark uit te gaan voeren, voordat er een definitieve uitspraak van het beroepschrift is te verbieden. Zo kan worden voorkomen dat er onomkeerbare dingen gebeuren tijdens de beroeps­procedure. Dinsdag 11 januari 2022 hebben drie belanghebbende personen, tevens kernleden van 3VO.Biotoop, tijdens de zitting, aan de hand van een zogenoemde pleitnota, hun standpunten toegelicht. Naar verwachting zal de voorziening­en­­rechter binnen twee weken hierover uitspraak doen. Geïnteresseerde kunnen hier van de inhoud van de pleitnota kennisnemen. De bijlagen van de pleitnota treft u hier
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud