Presentatie - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Presentatie

Argumentatie > Verspreid
Een geslaagde presentatie op een drukbezocht wijkoverleg
2 april 2019

Het burgerinitiatief 3VO.Biotoop in Ridderkerk, dat zich hard maakt voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Drievliet, heeft op 2 april 2019 een presentatie gegeven tijdens het wijkoverleg Drievliet / Het Zand.
  
In deze presentatie werd duidelijk gemaakt dat er een toenemende geluids- en fijnstof-overlast wordt geconstateerd in de wijk Drievliet, mede ook door de massale bomenkap in het Oosterpark in 2018. Dit werd ook bevestigd door een bewonersonderzoek dat onder ruim 300 woningen, gelegen aan de rand van Drievliet langs het Oosterpark door 3VO.Biotoop is gehouden.
Daarbij kwam 3VO.Biotoop ook met een voorstel voor maatregelen die zowel de geluids- als fijnstofoverlast zullen tegengaan. De oplossing omvat het plaatsen van een begroeide geluidswand langs de A15 in combinatie met aanvullende beplanting in het Oosterpark en nog enkele andere mogelijke maatregelen.

Deze presentatie is een onderdeel van het overleg met de Gemeente Ridderkerk, waarbij invulling wordt gegeven aan de in november 2018 door de Gemeenteraad aangenomen motie die het College van B&W vraagt maatregelen te gaan nemen tegen de toenemende overlast. 3VO.Biotoop hoopt dat dit overleg op korte termijn zal leiden tot de realisatie van de broodnodige afscherming van het toenemende verkeer op de A15. Voor de presentatie klikt u hier, voor gedetailleerde informatie van de presentatie klikt u hier.
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud