Politiek - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Politiek

Stand van zaken
Een nieuw college.., een nieuw geluid!
Vrijdag 25 mei 2018 presenteerden de vijf politieke partijen, die elkaar na de gemeenteraad verkiezingen van 21 maart jl. hebben gevonden, het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’. Onder leiding van Henk van Os van de grootste partij na de verkiezingen Partij 18+ werd een toelichting gegeven over de plannen voor de komende 4 jaar. Ook Kees van der Duijn Schouten (SGP), Ad Los (Echt Voor Ridderkerk), Ton Overheid (CDA) en Robert Kooijman (Christen Unie) schoven aan voor de toelichting.

Doordat alle partijen het ‘water bij de wijn’ moesten doen voor wat hun eigen partij-programma zijn enkele thema’s, zoals gratis parkeren in het centrum, een zondag-openstelling voor de winkeliers en het plan om ook deels huizen te gaan bouwen in de Nieuw Reijerwaard van tafel. Een belangrijk uitgangspunt is dat het college samen, met de inwoners Ridderkerk mooier willen maken.
Zij realiseren zich, dat dit niet het enige doel van een gemeentebestuur kan zijn. Het woord zegt het al: de gemeente moet bestuurd worden. Daar wil dit college zich voor inzetten.

Wij team 3VO.Biotoop zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd wat de voornemens en de uitvoering zal worden met betrekking tot het terugdringen van geluidsoverlast en fijnstof langs de A15, A16 en Rotterdamseweg.
Leefomgeving en groen
 
In het coalitieakkoord lezen we dat de groene buffers langs de snelwegen in stand zullen worden gehouden en planten we als dat kan er extra bomen, ook als bomen vanwege ziekte of anderszins gerooid zijn. Door middel van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan de verbetering van de biodiversiteit in de gemeente. We hebben aandacht voor de kwaliteit van (zwem)water in onze waterpartijen en de visstand daarin. Het ongeorganiseerd sporten in onze groene gebieden stimuleren wij. Ook de inrichting van meer losloopgebieden voor honden in die groene gebieden faciliteren wij.
De groene gebieden aan de Ridderkerkse randen zijn ook buffers voor geluid en fijnstof, dat onder andere afkomstig is van de snelwegen. We zetten ons in om verdere reductie van het geluid van de A15, A16 en de Rotterdamseweg te realiseren en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om fijnstof af te vangen.

Helaas over aanpak, uitvoering en termijn, lezen wij niets. Blijft de vraag.., is dit een doekje voor het bloeden of kunnen wij, voor het einde van dit jaar, opgelucht ademhalen en worden de noodzakelijke maatregelen voor het bestrijden van geluidsoverlast en fijnstof uitgevoerd.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud