Heisa over herinrichting Oosterpark - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Heisa over herinrichting Oosterpark

Stand van zaken
(vervolg)

Zoals reeds eerder in meer detail door ons vermeld, staan de huidige plannen haaks op de wensen van de bewoners.
Dit betreft met name (in volgorde van relevantie):
 • de volledige tweedeling van het park;
 • de kap van veel bomen (anders dan noodzakelijk voor het geluidscherm);
 • de afname van recreatiemogelijkheden voor (duizenden) bewoners ten gunste van ca 150 leden van de Rowdies met een zeer beperkt gebruik. Dit zonder de alternatieven, zoals de sportparken Bolnes en Reijerpark, goed in kaart te  brengen/transparant te bespreken;
 • de aanleg van een Rietput i.v.m. geluidsoverlast (te weinig demping) en overlast van muggen;
 • het vergroten van het wateroppervlak (ondanks het herhaaldelijke verzoek dit te verkleinen), hetgeen ook ten koste gaat van het nuttig oppervlak om te recreëren. Wandelpaden moeten er namelijk zelfs voor worden opgeofferd. Verder is dit negatief voor de geluidsoverlast;
 • de grote visvijvers bij de Rietvink iets te verkleinen en de bomenrij/beplanting daar langs de Oosterparkweg te verbreden.  Dit om de geluidsoverlast bij Rietvink / Roerdomp te verminderen en de parkbeleving te vergroten;
 • de geasfalteerde route rondom het honkbalveld in stand te houden t.b.v. rolstoelgebruikers (o.a. uit Salem), kinderwagens en zo mogelijk ook fietsers. Deze wens wordt ook gewoon keer op keer genegeerd.
  De half verharde paden zijn hiervoor niet goed geschikt en het graspad langs de honkbalvelden nog minder.
 • Als het regent of geregend heeft is dit pad ook voor wandelaars onbruikbaar. Dit pad zou daarom moeten worden geasfalteerd;
 • om dezelfde reden is gevraagd om een verhard pad ‘boven’ de hogedruk gasleiding om een ‘rondje’ om de sportvelden te kunnen lopen met rolstoelen, kinderwagens, etc.
  Dit is eenvoudig te realiseren, want deze strook mag niet beplant
  worden.

Zonder verdere toelichting wordt dit in antwoord door de gemeente afgedaan als “dit gaan we niet doen”.
Het is in totaliteit bezien daarom schrijnend te moeten constateren dat de wensen van de Rowdies zonder veel compromissen en voor miljoenen zijn ingewilligd, terwijl de gebruikers van het Oosterpark zo hard moeten strijden om iets van hun wensen ingewilligd te krijgen. Zonder veel succes tot nu toe. In plaats van een verbetering van het park is het nu een verslechtering en dat op kosten van de bewoners. Overigens is het bovenstaande op hoofdlijnen ook goed verwoord in de publicaties van de heer Lodder en de heer Eckhart, welke overigens zonder medeweten/ beïnvloeding van 3VO Biotoop in de Combinatie zijn geplaatst.
 
Qua proces zien wij een terugkerend patroon. De gemeente start niet met een plan dat gebaseerd is op de wensen van de burgers/bewoners, maar op basis van de bijv. de Rowdies en hun netwerk/belangenvertegenwoordigers bij de gemeente. Voor de overige inrichting van het park zijn een ecoloog en ontwerper buitenruimte volledig losgegaan, zonder oog te houden voor de wensen van de bewoners. Het gevolg is dat het eerste plan 100% afweek van deze wensen. Dat een deel op basis van deze wensen nu is aangepast, zou volgens de gemeente als compromis tot tevredenheid moeten stemmen. De vraag is echter, hoezo compromis? Is het park er niet juist voor de bewoners? Is de gemeente er niet juist voor de bewoners?
 
Concluderend kan dan ook worden gesteld, dat wij ondanks alle inzet en positieve instelling aan onze zijde van een koude kermis zijn thuisgekomen. We trekken hier dan ook een streep en beraden ons op de stappen die nog gezet kunnen worden om een aantal van de bovengenoemde speerpunten toch te kunnen realiseren.

Team 3VO.Biotoop
 
“Vele stemmen, één doel”
Terug naar de historie pagina
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud