Concept rapport maatregelen geluidoverlast Oosterpark van DGMR in bezit van 3VO.Biotoop - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Concept rapport maatregelen geluidoverlast Oosterpark van DGMR in bezit van 3VO.Biotoop

Argumentatie
Uiteindelijk is onze conclusie dat van de gepresenteerde opties een geluidsscherm van bij voorkeur 10 meter hoog de beste oplossing is, weliswaar realiserend dat hiervoor ook de medewerking van het Rijk (eigenaar van de grond langs A15, waarop het scherm zou moeten komen) nodig is. Deze oplossing biedt de grootste daling van geluidsoverlast  voor de bewoners die hinder ondervinden. Tevens geeft een scherm de minste aantasting van het Oosterpark.
Dit rapport zal de komende periode aan de gemeenteraad gepresenteerd worden, waarna het besluitvormingstraject opgestart zal worden. Wij zullen e.e.a. nauw volgen en proberen zoveel mogelijk te participeren in dit proces. Mocht u vragen / suggesties hebben weet u ons ongetwijfeld te vinden.

Tevens zijn wij als 3VO.biotoop recentelijk verrast door een schrijven van de gemeente over het toekomstbestendig herinrichten van het Oosterpark. Onderdeel hiervan is een combinatie van het vinden van een oplossing voor de uitbreiding van  de accommodatie van de "Honkbal en Softbalvereniging Ridderkerk Rowdies", het al dan niet aanleggen van  geluidswerende voorzieningen en het realiseren van meer recreatie- en natuurwaarde in het park.
Hiertoe zal in juni / juli een digitale enquête onder de bezoekers van het park worden gehouden. Houdt u de berichtgeving in de media goed in de gaten, uw mening in deze is erg belangrijk!!

In ieder geval zullen wij u over de verdere behandeling van het rapport het DGMR op de hoogte houden. Terug
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud