AVG - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

AVG

Privacyverklaring

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van 3VO.Biotoop. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Het bewonersorganisatie 3VO.Biotoop voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om informatie aan u te kunnen leveren en onze informatieverleningen aan u  te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. 3VO.Biotoop verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze informatieverstrekking en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
·       Het verstrekken van informatie
·       Het verzenden van onze nieuwsbrieven
·       Opslag van persoonsgegevens in onze databank ter publicatie
·       Het treffen van maatregelen om de informatieverstrekking te verbeteren
·       3VO.Biotoop verkoop en verstrekt geen verkregen persoonsgegevens aan derden.

Artikel 3: Minderjarigen
3VO.Biotoop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen informatie aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u  er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging
Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze contactpersonen en om onze informatieverstrekking en website te ontwikkelen en aan te passen aan persoonlijke voorkeuren.

Artikel 5: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u opvragen.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer u wenst dat de informatieverstrekking van ons naar u wordt beëindigd, verwijderen de gegevens die niet meer nodig zijn. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben na beëindiging van de informatieverstrekking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de info@3vobiotoop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen. 3VO.Biotoop reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken na uw verzoek.
 
Artikel 7: Delen met anderen
3VO.Biotoop verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit volgens u nodig is voor de uitvoering van informatieverspreiding van publicaties, die door u aan ons zijn verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8: Telefoongesprekken
Telefoongesprekken worden niet opgenomen en/of bewaard.

Artikel 9: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend­gemaakt op deze pagina.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud