Argumenten RWS - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Argumenten RWS

Stand van zaken
Hier leest u waarom RWS vooralsnog niet bereid is om mee te werken om de geluidsoverlast van de A15 nabij het Oosterpark Ridderkerk terug te dringen.

  • Rijkswaterstaat is beheerder van de A15 en staat voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer op de A15. Om deze taak goed uit te kunnen voeren zal er rond de weg een zone gevrijwaard moeten zijn van zaken die niet ten dienste staan van de veilige en vlotte doorstroming (de beperkingenzone).
  • Een weg heeft effect op de (bewoonde) omgeving en daarom is er bijvoorbeeld geluidwetgeving. In dat kader kan het noodzakelijk zijn dat de wegbeheerder (wettelijke) maatregelen treft om overlast tegen te gaan. In dat kader is het mogelijk dat de wegbeheerder geluidschermen zou moeten plaatsen. Dat is bij de A15 op dit traject (wettelijk) momenteel niet noodzakelijk.
  • De A15 is een erg drukke weg. Op termijn kan niet uitgesloten worden dat uitbreiding van de weg (te Ridderkerk) noodzakelijk zal zijn. Daar zal Rijkswaterstaat de grond voor nodig hebben.
Dit standpunt van RWS leidt dus tot extra kosten voor de gemeente Ridderkerk. Daarom heeft 3VO.Biotoop de gemeente een aantal argumenten aangereikt om opnieuw in overleg te gaan met RWS.
"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud