Algemeen vervolg - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

Algemeen vervolg

Argumentatie
Knelpunten
Ridderkerk is door de ligging langs A15 en A16 overmatig belast door geluid, visuele hinder, fijnstof en NOx. De huidige geluidsnorm van 63dB (uiterste grenswaarde) wordt  al overschreden, (voorkeursgrenswaarde ligt op 48dB). Er is terecht aandacht voor “gat van West”, zie de visie van het College in de brochure “Halverwege”. Voor het verlengen van de aanwezige wal in oostelijke richting echter niet? Terwijl dit wel verwoord is in het bestemmingsplan Oosterpark - Gorzen.
Actueel in het nieuws:
De filezwaarte stijgt structureel, ondermeer veroorzaakt door de groeiende vrachtvolumes. Dit komt vooral door de aantrekkende economie. En zorgt met name in de Randstad voor lange files. Verbreding van de A15 (Papendrecht/Hardinxveld-Giessendam), start medio 2018, waardoor een nog hogere verkeersintensiteit ontstaat.

Nationale Klimaattop 2016 te Rotterdam ​
Het NL Bomenplan gepresenteerd tijdens de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam, wat betekent dit voor Ridderkerk? Uit onderzoek Universiteit Wageningen blijkt dat het vergroten van de hoeveelheid groen een gunstig effect heeft op de gezondheid van de mens.
Aansporing tot actie:
Geluid en Fijnstof: Een meetstation te stationeren, door een onafhankelijke instantie bijvoorbeeld het RIVM, ter hoogte van de kwetsbare zone om een representatieve geluid- en luchtvervuilings-meting te doen. Aarden geluidswal (geluidsscherm) alsnog aan te leggen: kijk bij de historie "Belofte maakt schuld".
Belastingsniveau ultrafijnstof
Ridderkerk behoort na Schiedam en Rotterdam tot de top 3 van Nederlandse gemeentes die het slechtste scoren met betrekking tot het belastingniveau:
  • Schiedam   116,2
  • Rotterdam  116,1
  • Ridderkerk  109,2
Bewustwording
Je ziet niet hoe vies de lucht is, dus maken mensen zich er niet zo druk om. Deze problematiek voelt namelijk voor de meeste mensen aan als "de ver van mijn bed show". Een mens gaat het namelijk pas begrijpen als hij/zij er zelf, of één van z'n naasten, mee te maken krijgt. Het veroorzaakt en verergert longziekten zoals astma en COPD.

De feiten, wist u dat:
  • piekconcentraties van fijnstof juist langs snelwegen ontstaan
  • roet het schadelijkste component is van fijnstof
  • roet ontstaat vooral bij verbranding van dieselolie, slijtage van autobanden en remmen
  • de grote deeltjes worden tegengehouden voor ze in de longen terechtkomen
  • fijnstof diep doordringt in de longen en ontstekingen veroorzaakt
Bij kinderen schaadt het de ontwikkeling van hun longen en hersenen, waar ze hun leven lang last van houden.!

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud