3VO.Biotoop rekent op hulp van de Raad van State (vervolg) - 3VO.Biotoop

Ga naar de inhoud

3VO.Biotoop rekent op hulp van de Raad van State (vervolg)

Stand van zaken
In de afgelopen weken hebben veel bewoners die tot onze achterban behoren, hun steun betuigd voor onze plannen om naar de Raad van State te gaan teneinde het nieuwe bestemmingsplan te bestrijden. De impact van het plan is immers voor diegenen die regelmatig gebruik maken van de recreatieve mogelijkheden van het park te verstrekkend, o.a. door een volledige tweedeling van het park, waarbij doorlopende (fiets)paden worden gesloten en het mooie Essenlaantje voor een groot deel moet wijken voor de uitbreiding van de Rowdies. Naast het feit dat door de hekken rondom het Rowdies terrein doorgangen in het park worden geblokkeerd, leidt dit tot een forse bomenkap. Ook voor de bewoners in de nabijheid van de sportvelden in het Oosterpark zijn de gevolgen verstrekkend. Hun woongenot gaat er door de wijzigingen op achteruit.
Een flink aantal bewoners heeft aangegeven dat zij hun steun ook tot uitdrukking willen brengen in het bij de Raad van State in te dienen beroep. Wij zullen dat doen door in de komende weken bij deze bewoners langs te komen voor een handtekening, die we, samen met uw naam en adres, als bijlage bij het rapport zullen voegen. Diegenen die ons ook financieel willen ondersteunen bij het instellen van het beroep (dat is immers niet gratis) kunnen hun bijdrage overmaken naar bankrekening nr. NL90 ABNA 0808 2185 57 ten name van de heer J. Verhagen met vermelding van “Bijdrage Beroepschrift RvS”. Een richtlijn voor het bedrag is: € 20,00.

Op dit moment zijn wij in afwachting van het antwoord op ons verzoek bij de Raad van State. Zodra wij over aanvullende informatie beschikken zullen wij u hiervan in kennis stellen.
 
Hartelijk dank voor uw support.

"Vele stemmen, één doel"
Terug naar de inhoud